J. Enrique Millo. Secretario general de Acción Exterior. Junta de Andalucía

El Govern haurà de redactar,dins l’any 2008, el projecte de millora dels accessos a la C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar a petició d’Enric Millo

Millo ha explicat que donat lo important que és millorar la seguretat viària de la Carretera C-63 en el tram Vidreres – Lloret de Mar el grup popular va acceptar transaccionar la proposta per tal que aquesta pogués ser aprovada i aconseguir així el compromís de que la redacció del projecte de millora dels accessos a la C-63 no es dilatarà més en el temps i es farà abans d’acabar l’any 2008

El Diputat del PPC, Josep Enric Millo, ha afirmat que : “ Celebra que els partits que donen suport al Govern hagin acceptat la seva proposta per millorar la seguerat viària a la carretera C-63 en el seu tram entre Vidreres i Lloret de Mar i malgrat haguessim preferit que se’ns hagués acceptat que la redacció del projecte de millora dels accessos a la C-63 es realitzés en el termini màxim d’un mes crec que haver aconseguit el compromís de que es al llarg de l’any 2008, o sigui en aquest cas en un termini màxim de 3 mesos, és una bona notícia pels usuaris d’aquesta carretera i pels ciutadans en general ja que fins a dia d’avui no es tenis cap seguretat de que el Govern tingués intenció de fer alguna cosa en aquest sentit ”.

En primer lloc Millo ha explicat t que : “La seguretat viària és una prioritat per nosaltres i hauria de ser-ho també per al Govern de la Generalitat i aquesta seguretat no es pot basar tan sols en la limitació de velocitat o en els controls d’alcoholèmia i de drogues a les carreteres sinó que també ha de passar, necessàriament, per una millora de les carreteres catalanes i els punts negres que encara hi existeixen en elles ” , seguidament ha afegit que : “ En aquests sentit la carretera C-63 en el seu tram entre Vidreres i Lloret de Mar acumula més d’un d’aquests punts negres degut a la quantitat d’entrades a urbanitzacions que hi trobem i cal doncs una actuació de l’administració en aquest àmbit ”.

El Diputat Gironí ha insistit en que : “ La demanda de l’ Ajuntament de Vidreres de la necessitat de resoldre l’alta sinistralitat que pateix aquest tram de la C- 63 creiem que no podia limitar-se a una resposta tipus “ tindrem en conte la seva petició ” per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques sinó que necessitava del compromís ferm de que si actuarà amb la màxima rapidesa possible i això és precisament el que el PPC ha aconseguit amb aquesta proposta de resolució ”.

Finalment el Diputat Gironí ha dit que : “ Malgrat fa temps que aquesta carretera te uns índexs elevats de sinistralitat viària el Tripartit no hi havia contemplat cap actuació i és per això que el meu grup el que volia, i la única manera d’aconseguir-ho era a través de la presentació d’una proposta de resolució, era un compromís ferm del Govern de la Generalitat vers la millora dels accessos a la C-63 en el seu tram entre Vidreres i Lloret de Mar, perquè per desgracia el Govern actual ens té acostumats a dir que si a moltes coses però alhora de la veritat no fer-les o fer-les amb molt de retard, i el tema que estem tractant requereix una actuació urgent ”, per acabar Millo ha dit que : “ Un cop aprovada aquesta proposta però no està tot fet ja que ara el que cal és que el compromís adquirit es compleixi i és per això que des del meu grup estarem amatents a les accions que el Govern faci sobre aquest tema i controlarem i exigirem el compliment de la Proposta aprovada al Parlament de Catalunya, a petició del Grup del PPC ”

Enllaços notícies publicades sobre aquest tema

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008092500_3_288967__Comarques-projecte-millora-dels-accessos-redactara-tres-mesos

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3007962

Salir de la versión móvil