J. Enrique Millo. Secretario general de Acción Exterior. Junta de Andalucía

Intervenció Enric Millo : Proposta Presentada per CiU sobre Proposició de Llei del Contracte Dual

Proposta presentada per CiU per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de Llei del Contracte Dual

Debat de totalitat ( 28 de novembre de 2007 )
http://www.parlament.cat/activitat/dspcp/08p037.pdf

Intervenció Sr. Millo i Rocher pàgines de la 59 a la 61

Salir de la versión móvil