J. Enrique Millo. Secretario general de Acción Exterior. Junta de Andalucía

Mesures per a la dinamització de l’economia catalana : Molta promesa i poca concreció

El Conjunt de Mesures per a la dinamització econòmica i de suport als sectors socials més afectats per la desacceleració, és una fugida endavant del Govern de la Generalitat davant la situació de desacceleració econòmica de l’economia catalana, que finalment aquest ha reconegut, i no aporta cap nova solució que permeti pal•liar els efectes d’aquesta ni sobre les famílies ni sobre les Pimes.

Aquest conjunt de mesures el podem definir com a : Molta promesa i poca concreció donat que :

1. És un recull de promeses anteriors fetes en els darrers mesos sobre diferents temes com per exemple :
– Pacte nacional de l’habitatge
– Acord estratègic per la internacionalització la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana
– Pla de mesures de lluita contra la inflació

Es tracta doncs de donar compliment al que ja haurien d’haver fet i per tan anem tard i no és res nou, al contrari, simplement és tornar a prometre el ja promès.

2. Parla de l’augment de l’obra pública,i a primer cop d’ull està molt be tot el que es proposa en aquest tema però tenint en conte les liquidacions dels Pressupostos de la Generalitat , on queda molt clar que una cosa es pressupostar i l’altre executar, i tenint en conte també, que mai la construcció d’una gran infraestructura ha complert el calendari establert el grau de fiabilitat del promès en aquest àmbit és mínima.
En aquest punt ens sorprèn també que el Govern es comprometi a través d’aquest document a fer certes infraestructures quant tot just fa un parell de mesos van presentar-nos les bases del pacte nacional per les infraestructures però mai mes se n’ha sabut res, i no per casualitat sinó perquè aquest Pacte Nacional ha estat guardat al congelador degut a les discrepàncies internes que aquest genera en el si del tripartit, que és l’àmbit en el que caldria haver-les definit.

3. En mes d’una, dos o tres ocasions les paraules utilitzades son : Avaluar, estudiar, analitzar, etc… per tan el nivell de compromís autèntic en mesures concretes contra la desacceleració econòmica és mínim.

4. Es parla de negociar amb el Govern Espanyol assumptes concrets i si tenim en compte l’experiència més recent pel que fa al grau de coincidència entre uns i altres, no ens podem sentir satisfets.

5. Es proposa l’ampliació de les línies de crèdit del ICO. Està molt be que nosaltres des de Catalunya li diguem al ICO el que ha de fer, però la qüestió és : això implica algun tipus de vinculació o només es tracta d’un brindis al sol ?, no ho sabem però el que queda clar és que això no es pot considerar una mesura.

6. Sobre el fenomen de la immigració, es fa referència al Pla Integral d’acollida, que forma part del pla de ciutadania i immigració 2005 – 2008 , incorporant tot allò que es refereix a la millora de l’accés al mercat de treball de les persones immigrants. Si el pla de ciutadania i immigració era 2005 – 2008 i ja estem al 2008, no sembla gaire ambiciós quedar-se en aquest pla en lloc d’anticipar noves mesures, ò la preparació d’un nou Pla 2008 – 2011, per exemple.

En resum, aquest conjunt de mesures, a les quals els hi falta perspectiva global, són un pedaç parcial i del tot insuficient per la millora de la situació de desacceleració econòmica que estem vivint. No aporten ni propostes noves que ens permetin donar solucions eficients ni millores estructurals que solucionin el problema real de la nostre economia que és la productivitat.

Salir de la versión móvil