Autònoms ? Si, gràcies

Autònoms ? Si, gràcies

Els treballadors autònoms són el motor del creixement econòmic del nostre país, creen llocs de treball, riquesa i benestar social per a tothom, tenen iniciatives i assumeixen grans riscos dins la competitivitat del món empresarial, a Catalunya hi ha més de 550.000 autònoms, i és per això que calia doncs un nou impuls a la millora de la protecció social d’aquests col•lectiu que fins ara estava en inferioritat de condicions i en alguns supòsits també, en cas d’indefensió i inseguretat davant de la situació dels treballadors sotmesos al Règim General.
El col•lectiu de treballadors autònoms són una realitat plural i és per això que aquests nou Estatut del Treball Autònom permetrà acabar amb les desigualtats existents, encara, entre aquests i els treballadors assalariats, ja que a través d’aquesta nova llei se li asseguraran als treballadors autònoms drets que fins ara no tenien com el de poder-se jubilar anticipadament com la resta de treballadors, a no ser discriminats si són persones discapacitades, és regula als autònoms econòmicament dependents i se’ls hi reforça la protecció i reconeixement ja que fins ara estaven en un posició de debilitat especial i se extenen a tots els treballadors autònoms la protecció per incapacitat temporal. També garanteix altres drets individuals com el de igualtat, el de no discriminació en l’accés al treball i a la conciliació de la vida familiar i laboral i drets col•lectius com el d’associació per exercir la defensa col•lectiva del seu interès professional i la possibilitat de participació a través de una representació de treballadors autònoms al Consell Estatal del Treball Autònom juntament amb organitzacions sindicals i empresarials i les diferents administracions locals, autonòmiques i estatal.

Aquesta nova Llei és doncs molt important, però no podem oblidar que les accions del Govern del PP durant l’any 2003 ja va significar un primer pas de compromís amb els treballadors autònoms, establint en aquell moment mesures concretes de suport i millora de la seva qualitat de vida, millora del desenvolupament de les seves activitats, millores econòmiques i com no, del seu increment de protecció social. El compromís ferm del PP amb aquests col•lectiu es va materialitzar a través de mesures concretes com la unificació del sistema de càlculs de les pensions de jubilació i invalidesa, prestacions de viudedad, orfandat i a favor de les famílies que es van igualar al règim general, la eliminació del requisit de tenir 45 anys per poder ser beneficiari d’una pensió de incapacitat permanent total, el reconeixement de la prestació per maternitat, la protecció de risc durant l’embaràs, les reduccions de les cotitzacions per a joves menors de 30 anys i dones majors de 45 anys i l’accés a la baixa laboral des del 4art dia enlloc del 6é, entre d’altres. En definitiva, ja el 2003 és van prendre mesures importantíssimes pels treballadors autònoms en diferents camps, protecció social, formació i riscos laborals, que van començar el camí a seguir per tal de millorar definitivament la situació de desigualat del col•lectiu del treballadors autònoms davant del col•lectiu de treballadors assalariats.

Així doncs, tenint en conte la importància d’aquest col•lectiu , aquesta nova llei és una bona eina per tal de millorar-ne la seva situació, però aquesta nova llei que per descomptat donarà molta llum a la situació dels autònoms també té algunes ombres com per exemple el problema de la competència judicial ja que en el cas dels treballadors autònoms econòmicament dependents els contractes no es veuran en l’àmbit civil amb gratuïtat i amb celeritat com hem defensat sempre des del PP sinó en l’àmbit social és per això que malgrat haver donat suport aquest nou Estatut seguirem defensant que els òrgans jurisdiccionals del ordre civil són els competents per a la protecció dels drets de les parts entre un treballador econòmicament dependent i els seus clients o la situació d’injustícia que se’n derivarà de que un treballador autònom econòmicament dependent hagi de tributar per indemnització compensatòria de la pèrdua del seu contracte mentre que un treballador assalariats que percebeixi quantitats més grans està exempt de fer-ho.

En resum, aquesta nou Estatut posa als treballadors autònoms en un camí per seguir reivindicant i equiparant-se jurídicament a la resta de treballadors però no deixa de ser un estatut controvertit en alguns aspectes i per tan que ens portarà en un futur problemes en la seva aplicació.

Tirarem endavant, n’estic convençut, però cal que tots siguem conscients que el camí que ens queda per recórrer no és un camí fàcil i que la aportació dels treballadors autònoms i de totes les forces socials del país serà essencial.

Sin comentarios

Publica un comentario

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies