El nou Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008 – 2011

El nou Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008 – 2011

Abans de valorar el nou Acord Estratègic crec que és important deixar clar que donat que el moment en que estem, de crisi econòmica, no te res a veure amb que hagi estat precisament ara que finalment s’hagi signat aquest nou acord estratègic no podem confondre les mesures d’aquest acord amb les mesures addicionals que de manera urgent a de dur a terme el Govern de la Generalitat per lluitar contra la crisi econòmica que estem patint.

Un cop dit això, l’Acord Estratègic 2008 – 2011 que es va signar el dia 7 de juliol de 2008 entre la Generalitat de Catalunya, les Patronals i els agents socials catalans, i que ha de servir com a full de ruta del Govern Català en l’àmbit de la millora de la competitivitat de l’economia catalana arriba en 6 mesos de retard donat que hauria d’haver estat enllestit a finals del 2007 per tal de poder ser aplicat en la totalitat de l’any 2008.

Un cop llegit i analitzat de manera genèrica aquest acord podem veure que aquest és en realitat una unió i recull de totes les mesures, plans i acords de govern que aquest ja te aprovats i ha anunciat via pressupost ( Exemple II Pla de Formació Professional, desenvolupament del Pla d’energies renovables 2006 – 2015, Pla de mesures de simplificació administrativa i burocràcia ), i que en molts casos les mesures que hi figuren són les mateixes que trobàvem en l’anterior Acord Estratègic, 2005 – 2008, i que malgrat el compromís del Govern de la Generalitat de dur-les a terme en el període marcat en aquell moment no ha estat així.

Seguidament, m’agradaria doncs, posar alguns exemples que il·lustren perfectament el dit anteriorment :

1. La Mesura 6 del nou acord ens parla de l’increment de la despesa en R+D+I per tal d’arribar al 2,1% del PIB català l’any 2011 quant en el anterior Acord Estratègic aquest compromís era el d’arribar-hi l’any 2008.

2. La Mesura 17 del nou acord ens parla de que la Generalitat és compromet a aplicar el Pla de Formació en Centres de Treball ( FCT ) , en el anterior Acord Estratègic ja es deia que aquest Pla de formació a centres de treball s’hauria d’haver fet durant l’any 2005 i per tan ja s’hauria d’estar aplicant i complint.

3. La Mesura 23 del nou acord ens parla de lluita contra el fracàs escolar i en un moment donat dins del redactat de la mesura diu textualment : “ un cop detectades les àrees d’escolarització amb menor taxa d’èxit escolar, el departament de educació acordarà mesures del tipus de….. “, en el anterior Acord Estratègic ja es deia que durant l’any 2005 es faria el llibre blanc del fracàs escolar per tal que aquest fes una diagnosi d’aquest tema a Catalunya i així ens servis per a prioritzar les actuacions a dur a terme per reduir el fracàs escolar a partir de l’any 2006. Efectivament doncs, aquest llibre blanc tres anys desprès no està fet, no tenim una diagnosi i per tan encara no sabem com actuar.

4. La Mesura 84 del nou acord ens parla de posar en funcionament l’Observatori del Treball, en l’anterior Acord Estratègic ja es parlava de crear-lo i posar-lo en funcionament durant l’any 2005, per tan queda clar que anem tard si tot just ara el Govern es compromet a posa´-lo en funcionament.

5. La Mesura 85 del nou acord ens parla del nou model Territorial del SOC, en l’anterior Acord Estratègic es parlava del mateix i no s’ha fet res que hagi ajudat a millorar el funcionament del SOC malgrat des del Govern es digui constantment que el SOC funciona a la perfecció.

En definitiva, aquest nou Acord Estratègic és més del mateix, si el compleixen estarà i anirà molt be, però sinó ho fan estarem com sempre que es parla molt però s’actua i treballa poc.

Sin comentarios

Publica un comentario

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies