Millo: “L’ofensiva del Govern de la Generalitat contra la LRSAL respon única i exclusivament a la necessitat que aquest té per justificar el seu insaciable deliri separatista”

Millo: “L’ofensiva del Govern de la Generalitat contra la LRSAL respon única i exclusivament a la necessitat que aquest té per justificar el seu insaciable deliri separatista”

El president provincial del PPC de Girona, Josep Enric Millo, que ha presidit aquesta tarda a Girona la reunió del Consell Municipal del PPC de Girona, que ha celebrat una jornada de treball sobre la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, considera que “l’ofensiva del Govern de la Generalitat contra la LRSAL respon única i exclusivament a la necessitat que aquest té per justificar el seu insaciable deliri separatista”. 
En aquest sentit el líder popular ha explicat que “aquesta és una llei de legislació bàsica, és a dir, que cal que després sigui possible el seu desenvolupament en funció de les legislacions autonòmiques i, per tant, hi ha marge en la seva aplicació a Catalunya sense necessitat de confrontació ni de presentació de recursos d’inconstitucionalitat”, i seguidament ha afegit que “això només depèn de voluntat política, i en aquest cas la voluntat del Govern de l’Estat és la de l’acord i l’aproximació de postures en la seva aplicació mentre que queda clar que la voluntat del Govern de la Generalitat, malauradament, és, altre cop, la del xoc frontal”.
“Actualment el Govern català està tan obsessionat amb la ruptura que és incapaç de sortir del seu espiral i la seva deriva independentista i intenta aprofitar qualsevol acció duta a terme pel Govern de l’Estat per seguir alimentant la seva ofensiva contra ell i justificar així la separació de Catalunya de la resta d’Espanya”, ha dit Millo.
Millo ha volgut posar en valor que “aquesta reforma s’ha tramitat de forma transparent i dialogada tant amb els diferents col•lectius implicats en la pròpia reforma com amb els representants de la FEMP i totes les forces polítiques”. És per això que ha insistit en que “en tot moment hi ha hagut voluntat de diàleg per part del Govern en la tramitació d’aquesta nova llei i un treball intens per arribar a acords, mostra d’això és que la llei finalment aprovada ha canviat molt en relació al primer avantprojecte presentat pel Govern”. 
Finalment, el president popular s’ha referit als mecanismes que es determinen en aquesta llei per garantir un control financer i pressupostari més rigorós “demanda constant de tota la societat cap a les Administracions Públiques” i en aquest sentit ha destacat que “s’afavoreix l’equilibri entre la responsabilitat política i la professionalització de l’administració, s’homogeneïtza el règim retributiu dels membres de les corporacions locals, el personal al servei d’aquestes i els directius del sector públic local i es limita el nombre de membres de les corporacions locals amb dedicació exclusiva i el nombre de personal eventual”. 
Per la seva banda, Martín-Toledano, ha explicat que “aquesta és una llei positiva que té per objectiu que els ciutadans, amb independència d’on visquin, rebin els serveis públics en les millors condicions d’eficiència”, i seguidament ha afegit que “per això aquesta llei el que fa és reforçar i prioritzar la prestació dels serveis públics obligatoris dels ajuntaments”. 
En aquest sentit el diputat popular ha explicat que “fins ara, la Llei de Bases de Règim Local no definia de forma precisa les competències municipals i hi havia una gran permissivitat en la prestació de serveis impropis, per part dels ajuntaments, sense el necessari finançament, fet que posava en risc la seva sostenibilitat financera”, i ha afegit que “per superar aquesta situació i que els ajuntaments, en el marc d’estabilitat pressupostaria de les Administracions Públiques, com a administració més propera als ciutadans, centrin les seves accions en allò que els és propi i que a més ho facin amb garanties de sostenibilitat financera, la LRSAL clarifica les competències pròpies de les corporacions locals així com els serveis de prestació obligatòria i estableix mecanismes perquè no hi hagi duplicitats sota la premissa una administració, una competència, però en cap cas suprimeix cap servei com diuen alguns”. 
Finalment Martín-Toledano ha insistit en que “el traspàs competencial que preveu aquesta nova llei a favor de les CCAA no suposarà en cap cas l’eliminació, com alguns intenten fer creure als ciutadans, de la prestació en serveis socials, educació o en serveis sanitaris, al contrari, se’n garanteix el seu finançament mitjançant el compliment del principi de lleialtat institucional, un principi, vull recordar, àmpliament reivindicat pels ajuntaments”, i seguidament ha afegit “així doncs, tota delegació de competències de l’Estat o de la CCAA als ajuntaments haurà d’anar acompanyada de la corresponent dotació pressupostària anual que cobreixi el 100% del cost del servei, a més aquest cobrament estarà garantit mitjançant mecanismes de reintegrament preestablerts com, per exemple, retenint quantitats degudes de participació en els ingressos de l’Estat per tal d’evitar que l’administració que ha delegat la competència en un moment donat, com passa ara, se’n pugui, de manera unilateral, desentendre’s del finançament de la mateixa”.

Sin comentarios

Publica un comentario

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies